Trường học thời Hậu Lê

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Quang Dương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:46' 01-02-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
ơ
LỊCH SỬ:
TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
Câu 1: Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào?
Câu 2: Dưới thời Hậu Lê, những ai được học trong trường Quốc Tử Giám?
Câu 3: Nội dung học tập dưới thời Hậu Lê là gì?
Câu 4: Nền nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được quy định như thế nào?


Câu 1: Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào?
Ở kinh đô dựng lại Quốc Tử Giám, xây dựng nhà Thái học.
Ở các đia phương bên cạnh trường công còn có các trường tư
của các thầy đồ.
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
Quốc Tử Giám ngày trước
Lịch sử: Tiết 22 TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Quốc Tử Giám ngày trước
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2010
Quốc Tử Giám ngày nay
Nhà Thái học trong văn miếu( Hà Nội)
Văn Miếu

Câu 2: Dưới thời Hậu Lê, những ai được học trong trường Quốc Tử Giám?

Trường thu nhận con cháu vua quan
và cả con dân thường nếu học giỏi .

1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
Câu 3: Nội dung học tập dưới thời Hậu Lê là gì?
Là giáo lý Nho giáo
Khổng Tử (551 – 479) TCN
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
Câu 4: Nền nếp thi cử dưới thời Hậu Lê là gì?
Cứ 3 năm có một kỳ thi Hương ở các địa phương
và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kỳ thi
Hội được dự thi Đình để chọn Tiến sĩ.
Trường thi
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
Kì thi hương ở Nam Định
Trường thi
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
2 .Những biện pháp khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê
Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
-Tổ chức Lễ xướng danh
Lễ xướng danh
-Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo.
Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
- Lễ vinh quy
Khắc tên tuổi người đỗ đạt cao(tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh người có tài.
Bia tiến sĩ
-Tổ chức Lễ xướng danh
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
2 .Những biện pháp khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê
-Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo.
Sân chính của Văn Miếu
Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
-Ngoài ra nhà Hậu Lê còn kiểm tra định kỳ trình độ của quan lại để các quan phải thường xuyên học tập.
-Tổ chức Lễ xướng danh
- Lễ vinh quy
Khắc tên tuổi người đỗ đạt cao(tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh người có tài.
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
2 .Những biện pháp khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê
-Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo.
Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ.
Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước.
1. Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
2 .Những biện pháp khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê
-Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo.
-Tổ chức Lễ xướng danh
- Lễ vinh quy
Khắc tên tuổi người đỗ đạt cao(tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu .